ដាក10$ បានខប់ខប់សេរីរីរី បានអំបិលអ៊ីយ៉ូដ #BongPich CBD – CBD Video

ចុចខាងក្រោមនេះនិងទៅ FaceBook Page BongPich CBD

ខ្ញុំមានទទួលបុកលុយក្នុនGames ហើយខ្ញុំអាចបុកលុយបានតែនៅក្នុងទូរសព្ទ័ដៃតែប៉ុន្នោះ គឺមាននៅលើ iOS & Android (កត្តាសម្ខាន់ AllBro AllSis ត្រូវតែចាំថាលេខដែត្រូវផ្ញើរលុយមកកាន់ខ្ញុំគឺមានតែមួយគត់ [គឺ 070989088] ហាមដាចខាតផ្ញើរលុយទៅលេខផ្សេងប្រយ័ត្នគេបោក អីហិហិហិហិហិ) ខ្ញុំបើកបុកលុយនៅម៉ោង 9:00ព្រឹកទៅដល់6:00ល្ងាចរឺក៏6:00យប់ អីហិហិហិហិហិ ចង់បុកលុយអាចតេបាន 070989088 ༺BongPich༻CBD⚔︎………..

អោយខ្ញុំសូមទោសផងសម្រាបពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងVideoរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផង
ព្រោះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយអោយសប្បាយសប្បាយ កំប្លែងកំប្លែង
អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយសើចរាកនោម ហើយរត់ទៅបង្គុនមិនទាន់ទេ
ពីខ្ញុំ BongPich CBD
iD Rules Of Survival 144785080
ខ្ញុំលេងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 7Plus 128G

CBD

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

Related posts

Sydney stabbing victim Michaela Dunn's family mourning after CBD horror | Nine News Australia – CBD Video

Sydney stabbing victim Michaela Dunn's family mourning after CBD horror | Nine News Australia - CBD Video

This is the face of Sydney's fatal stabbing rampage. Michaela Dunn, the young woman whose shocked Lidcombe family described her as a loving university student, who'd travelled the world. Join Nine News for the latest in news and events that affect you in your local city, as well as news from...

Police seize guns in Joburg CBD raid – CBD Video

Police seize guns in Joburg CBD raid - CBD Video

Police have found a cache of firearms in Joburg's CBD. The weapons were discovered when police returned to conduct raids on vendors selling alleged counterfeit goods. Courtesy #DStv403 CBD

BlunTv's CapitolCannabis Corner: New Bill about Pets and CBD – CBD Video

BlunTv's CapitolCannabis Corner: New Bill about Pets and CBD - CBD Video

For those pet lovers, there is a bill in California focusing on pets and CBD products. Checkout the full segment to learn what it's about! Make sure to subscribe to our channel. CBD for pets

Leave a comment