ដាក7$ តោះសើច រ យះ មាត់ទាំងអស់គ្នា រកលុយទុកដេមាត់វិញផង ហាសហានិយាយលេងទេណាស់ – CBD Video

ចុចខាងក្រោមនេះនិងទៅ FaceBook Page BongPich CBD

ខ្ញុំមានទទួលបុកលុយក្នុនGames ហើយខ្ញុំអាចបុកលុយបានតែនៅក្នុងទូរសព្ទ័ដៃតែប៉ុន្នោះ គឺមាននៅលើ iOS & Android (កត្តាសម្ខាន់ AllBro AllSis ត្រូវតែចាំថាលេខដែត្រូវផ្ញើរលុយមកកាន់ខ្ញុំគឺមានតែមួយគត់ [គឺ 070989088] ហាមដាចខាតផ្ញើរលុយទៅលេខផ្សេងប្រយ័ត្នគេបោក អីហិហិហិហិហិ) ខ្ញុំបើកបុកលុយនៅម៉ោង 9:00ព្រឹកទៅដល់6:00ល្ងាចរឺក៏6:00យប់ អីហិហិហិហិហិ ចង់បុកលុយអាចតេបាន 070989088 ༺BongPich༻CBD⚔︎………..

អោយខ្ញុំសូមទោសផងសម្រាបពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងVideoរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ផង
ព្រោះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំនិយាយអោយសប្បាយសប្បាយ កំប្លែងកំប្លែង
អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយសើចរាកនោម ហើយរត់ទៅបង្គុនមិនទាន់ទេ
ពីខ្ញុំ BongPich CBD
iD Rules Of Survival 144785080
ខ្ញុំលេងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 7Plus 128G

CBD

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

Related posts

ARESZTOWANY za susz CBD na MWK2019  – WU Corny Luft | BNT za kamerą | #WON WeedWeek 6 – CBD Video

ARESZTOWANY za susz CBD na MWK2019 - WU Corny Luft | BNT za kamerą | #WON WeedWeek 6 - CBD Video

📡TWITCH - Tutaj robie Lajwy na których rozdaję pestki i skuna;)!!! 🙏Proszę zostaw SUBA na nowym kanale! 🌍Wszystkie odcinki, promocje i giveaway. Strona ruszy 19.06.2019: #areszt #cbd #mwk WON WeedWeek, czyli "W oczekiwaniu na WeedWeek" to najnowsza i najkrótsza...

CVS to begin selling CBD – CBD Video

CVS to begin selling CBD - CBD Video

Grasslands CEO Ricardo Baca on CVS' decision to sell CBD and why marijuana could help end the opioid epidemic. FOX Business Network (FBN) is a financial news channel delivering real-time information across all platforms that impact both Main Street and Wall Street. Headquartered in New York —...

Fowler Farms Pet and Horse CBD – CBD Video

Fowler Farms Pet and Horse CBD - CBD Video

CBD for pets

Leave a comment