Olejek CBD. Kolejna marketingowa ściema? Opis pod filmem – CBD Video

Miniaturka pochodzi z domeny Pixabay. Licencja: CC0 (Creative Commons Zero). Nie wymaga przypisania.

Olejek CBD jest mieszaniną związków fenolowych, terpenowych, fitokannabinoidów, standaryzowanych na zawartość kannabidiolu (CBD 5%, 10%, 15%, 20%, 50%) o zawartości delta-9-THC nie większej niż 0,2%. Sprzedawany jako suplement diety, nie jest lekiem ziołowym. Na wolnym rynku często fałszowany.

Cena olejku CBD nie jest podyktowana potwierdzoną skutecznością w leczeniu różnych chorób, ale raczej wynika z marketingu oraz kosztów wytwarzania, na które składa się głównie uprawa konopii, oznaczanie CBD i metali ciężkich wysokospecjalistyczną aparaturą (chromatograf GC) oraz ekstrakcja SFE CO2.

CBD w badaniach klinicznych (ukończona III faza badań) wykazuje umiarkowaną skuteczność (50-60% vs. 10-20% placebo) w leczeniu lekoopornej padaczki u dzieci (zespół Dravet i Lennoxa-Gastauta), a także łagodzeniu bólu neuropatycznego u chorych na stwardnienie rozsiane i jako lek sierocy (orphan drug) w zamartwicy okołoporodowej. Poza tym nieuregulowane stosowanie CBD obejmuje wiele różnych schorzeń. Należy zwrócić uwagę, że CBD jako lek stosuje się w połączeniu z innymi metodami leczenia i lekami stosowanymi do tej pory w leczeniu ww. schorzeń, a nie jako samodzielny produkt leczniczy.

Istnieją tylko pojedyncze, przedkliniczne badania na liniach komórkowych (in vitro), zwierzętach (in vivo) i ludziach (małe grupy), wskazujące na potencjalną korzyść ze stosowania CBD w zaburzeniach i chorobach psychiatrycznych, przewlekłych zespołach bólowych, uzależnieniu od nikotyny, nowotworach, schizofrenii, chorobie Parkinsona, chorobach autoimmunologicznych. Jednak dawki stosowane w badaniach zwykle są dużo większe niż w olejkach CBD (100-1600 mg CBD/dobę vs. 10-20 mg/dobę). Plejotropizm działania CBD może warunkować wpływ na wiele procesów metabolicznych i chorób, jednak również powodować nieprzewidziane działania niepożądane, zwłaszcza w większych dawkach. Niemniej jednak CBD nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna nawet w dawce 20-30 mg/kg m.c. W badaniach klinicznych obserwowano brak apetytu, biegunkę, rozdrażnienie, senność, zaburzenia koncentracji, zależne od dawki.

UWAGA! CBD nie działa jak THC. O ile THC jest agonistą receptorów CB1 i CB2, a jego działanie najbardziej odpowiada endogennym kannabinoidom, o tyle CBD jest antagonistą CB1, odwrotnym agonistą CB2, modulatorem allosterycznym receptorów opioidowych mi i delta, modulatorem receptorów dla adenozyny, glicyny i 5-HT1A, inhibitorem FAAH (przedłuża działanie anandamidu). Może wykazywać nawet efekt przeciwstawny do THC. Ponadto działa na receptory VR1 (receptory dla wanilinoidów), z czym wiąże się efekt przeciwbólowy. Niestety, ale w większych dawkach wpływa na metabolizm leków poprzez cytochrom P–450, zwłaszcza CYP2D6 i CYP3A4.

UWAGA! Medyczna marihuana dostępna w aptece (koszt około 65 zł za g) ma inną formę (lek ziołowy – suszone żeńskie kwiatostany konopii) i zawiera około 19% THC : 1% CBD. To głównie THC, a nie CBD jest odpowiedzialny za działanie lecznicze w medycznej marihuanie! Odpowiednikiem THC (legalnym) jest prawdopodobnie honokiol i magnolol, jednak trudno dostępny w postaci czystych preparatów.

Stosowanie olejku CBD w leczeniu wielu schorzeń jest często działaniem niewynikającym z aktualnej wiedzy medycznej (EBM). Cudowne wręcz właściwości przypisywane CBD nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań, które często są niespójne, obarczone dużym ryzykiem biasu.

Piśmiennictwo:
1. NCBI. PubChem Compound Database
2. Bisogno, T., et al., Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British Journal of Pharmacology, 2001. 134(4): p. 845-852.
2. Mechoulam, R. and L. Hanus, Cannabidiol: an overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: chemical aspects. Chem Phys Lipids, 2002. 121(1-2): p. 35-43.
3. Russo, E.B., Cannabidiol Claims and Misconceptions. Trends in pharmacological sciences, 2017. 38(3): p. 198-201.
4. Fasinu, P.S., et al., Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents. Pharmacotherapy, 2016. 36(7): p. 781-96.
5. Devinsky, O., et al., Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 2014. 55(6): p. 791-802.
6. Devinsky, O., et al., Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology, 2016. 15(3): p. 270-278.
7. Devinsky, O., et al., Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. New England Journal of Medicine, 2017. 376(21): p. 2011-2020.
8. Pisanti, S., et al., Cannabidiol: State of the art and new challenges for therapeutic applications. Pharmacol Ther, 2017. 175: p. 133-150.
9. Cannabidiol (CBD). Pre-Review Report. Agenda Item 5.2. Geneva, 2017.

CBD

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

Related posts

Decorating My Apartment ,DEALING WITH ANXIETY  ,CBD OIL – CBD Video

Decorating My Apartment ,DEALING WITH ANXIETY ,CBD OIL - CBD Video

prettybeetv@yahoo.com ig pretyybreemua CBD

I Tried CBD Oil for a Week to See if It Would Cure My Anxiety | The Layman – CBD Video

I Tried CBD Oil for a Week to See if It Would Cure My Anxiety | The Layman - CBD Video

CBD oil for anxiety and panic attacks: Did it work? Watch to find out! Mediprana CBD Oil Review CBD oil is being touted as the next big thing, and though it's been proven to work in people with seizures, it has not yet been proven to help with any of the other claims on the bottles. When...

The TRUTH About CBD in Skin Care – Is it worth it? – CBD Video

The TRUTH About CBD in Skin Care - Is it worth it? - CBD Video

It is estimated that the CBD market will reach $16 billion by 2025. But why? What does topical CBD actually do? Is it worth your money? Is it even legal? We'll answer these questions and more! *Timestamps* 0:53 What is CBD? 2:24 Hemp Oil vs CBD 3:46 Is CBD "Magic"? 4:54 The CBD...

Leave a comment