Olejek CBD. Kolejna marketingowa ściema? Opis pod filmem – CBD Video

Miniaturka pochodzi z domeny Pixabay. Licencja: CC0 (Creative Commons Zero). Nie wymaga przypisania.

Olejek CBD jest mieszaniną związków fenolowych, terpenowych, fitokannabinoidów, standaryzowanych na zawartość kannabidiolu (CBD 5%, 10%, 15%, 20%, 50%) o zawartości delta-9-THC nie większej niż 0,2%. Sprzedawany jako suplement diety, nie jest lekiem ziołowym. Na wolnym rynku często fałszowany.

Cena olejku CBD nie jest podyktowana potwierdzoną skutecznością w leczeniu różnych chorób, ale raczej wynika z marketingu oraz kosztów wytwarzania, na które składa się głównie uprawa konopii, oznaczanie CBD i metali ciężkich wysokospecjalistyczną aparaturą (chromatograf GC) oraz ekstrakcja SFE CO2.

CBD w badaniach klinicznych (ukończona III faza badań) wykazuje umiarkowaną skuteczność (50-60% vs. 10-20% placebo) w leczeniu lekoopornej padaczki u dzieci (zespół Dravet i Lennoxa-Gastauta), a także łagodzeniu bólu neuropatycznego u chorych na stwardnienie rozsiane i jako lek sierocy (orphan drug) w zamartwicy okołoporodowej. Poza tym nieuregulowane stosowanie CBD obejmuje wiele różnych schorzeń. Należy zwrócić uwagę, że CBD jako lek stosuje się w połączeniu z innymi metodami leczenia i lekami stosowanymi do tej pory w leczeniu ww. schorzeń, a nie jako samodzielny produkt leczniczy.

Istnieją tylko pojedyncze, przedkliniczne badania na liniach komórkowych (in vitro), zwierzętach (in vivo) i ludziach (małe grupy), wskazujące na potencjalną korzyść ze stosowania CBD w zaburzeniach i chorobach psychiatrycznych, przewlekłych zespołach bólowych, uzależnieniu od nikotyny, nowotworach, schizofrenii, chorobie Parkinsona, chorobach autoimmunologicznych. Jednak dawki stosowane w badaniach zwykle są dużo większe niż w olejkach CBD (100-1600 mg CBD/dobę vs. 10-20 mg/dobę). Plejotropizm działania CBD może warunkować wpływ na wiele procesów metabolicznych i chorób, jednak również powodować nieprzewidziane działania niepożądane, zwłaszcza w większych dawkach. Niemniej jednak CBD nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna nawet w dawce 20-30 mg/kg m.c. W badaniach klinicznych obserwowano brak apetytu, biegunkę, rozdrażnienie, senność, zaburzenia koncentracji, zależne od dawki.

UWAGA! CBD nie działa jak THC. O ile THC jest agonistą receptorów CB1 i CB2, a jego działanie najbardziej odpowiada endogennym kannabinoidom, o tyle CBD jest antagonistą CB1, odwrotnym agonistą CB2, modulatorem allosterycznym receptorów opioidowych mi i delta, modulatorem receptorów dla adenozyny, glicyny i 5-HT1A, inhibitorem FAAH (przedłuża działanie anandamidu). Może wykazywać nawet efekt przeciwstawny do THC. Ponadto działa na receptory VR1 (receptory dla wanilinoidów), z czym wiąże się efekt przeciwbólowy. Niestety, ale w większych dawkach wpływa na metabolizm leków poprzez cytochrom P–450, zwłaszcza CYP2D6 i CYP3A4.

UWAGA! Medyczna marihuana dostępna w aptece (koszt około 65 zł za g) ma inną formę (lek ziołowy – suszone żeńskie kwiatostany konopii) i zawiera około 19% THC : 1% CBD. To głównie THC, a nie CBD jest odpowiedzialny za działanie lecznicze w medycznej marihuanie! Odpowiednikiem THC (legalnym) jest prawdopodobnie honokiol i magnolol, jednak trudno dostępny w postaci czystych preparatów.

Stosowanie olejku CBD w leczeniu wielu schorzeń jest często działaniem niewynikającym z aktualnej wiedzy medycznej (EBM). Cudowne wręcz właściwości przypisywane CBD nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań, które często są niespójne, obarczone dużym ryzykiem biasu.

Piśmiennictwo:
1. NCBI. PubChem Compound Database
2. Bisogno, T., et al., Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British Journal of Pharmacology, 2001. 134(4): p. 845-852.
2. Mechoulam, R. and L. Hanus, Cannabidiol: an overview of some chemical and pharmacological aspects. Part I: chemical aspects. Chem Phys Lipids, 2002. 121(1-2): p. 35-43.
3. Russo, E.B., Cannabidiol Claims and Misconceptions. Trends in pharmacological sciences, 2017. 38(3): p. 198-201.
4. Fasinu, P.S., et al., Current Status and Prospects for Cannabidiol Preparations as New Therapeutic Agents. Pharmacotherapy, 2016. 36(7): p. 781-96.
5. Devinsky, O., et al., Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 2014. 55(6): p. 791-802.
6. Devinsky, O., et al., Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology, 2016. 15(3): p. 270-278.
7. Devinsky, O., et al., Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. New England Journal of Medicine, 2017. 376(21): p. 2011-2020.
8. Pisanti, S., et al., Cannabidiol: State of the art and new challenges for therapeutic applications. Pharmacol Ther, 2017. 175: p. 133-150.
9. Cannabidiol (CBD). Pre-Review Report. Agenda Item 5.2. Geneva, 2017.

CBD

CBD Oil Sale Today! Get your CBD Oil at 66% off!

Related posts

Sydney stabbing victim Michaela Dunn's family mourning after CBD horror | Nine News Australia – CBD Video

Sydney stabbing victim Michaela Dunn's family mourning after CBD horror | Nine News Australia - CBD Video

This is the face of Sydney's fatal stabbing rampage. Michaela Dunn, the young woman whose shocked Lidcombe family described her as a loving university student, who'd travelled the world. Join Nine News for the latest in news and events that affect you in your local city, as well as news from...

Police seize guns in Joburg CBD raid – CBD Video

Police seize guns in Joburg CBD raid - CBD Video

Police have found a cache of firearms in Joburg's CBD. The weapons were discovered when police returned to conduct raids on vendors selling alleged counterfeit goods. Courtesy #DStv403 CBD

BlunTv's CapitolCannabis Corner: New Bill about Pets and CBD – CBD Video

BlunTv's CapitolCannabis Corner: New Bill about Pets and CBD - CBD Video

For those pet lovers, there is a bill in California focusing on pets and CBD products. Checkout the full segment to learn what it's about! Make sure to subscribe to our channel. CBD for pets

Leave a comment